Hepaticae exsiccatae Novae Zelandiae. Ed. E. A. Hodgson and K. W. Allison. Series II
(IndExs #654958080)
Abbreviation: Hodgson & Allison, Hepat. Exs. Nov. Zel. Ser. II
Range: 1 - 25