Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0048862
T. Nakajima #s.n. 19 November 1978
Tetraphis pellucida Hedw.
Japan, Nara, Honshu: Kara-ken, Yoshino-gun, Tenkawa-mura, Dogawa