Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0043954
T. Suzuki #s.n. 01 May 1977
Encalypta ciliata Hedw.
Japan, Shizuoka, HONSHU: Mt. Chausu-dake, Usokko-zawa valley