Entosthodon drummondii Sull.  
Family: Funariaceae
Drummond's entosthodon moss
[Entosthodon drummondii var. obtusifolius,  more]
Entosthodon drummondii image