Haplohymenium sieboldii (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.  
Family: Thuidiaceae
Haplohymenium sieboldii image