Hymenodontopsis stresemannii Herzog  
Family: Rhizogoniaceae
[Hymenodontopsis rhizogonioides]
Hymenodontopsis stresemannii image