Anacamptodon fortunei Mitt.  
Family: Fabroniaceae
Anacamptodon fortunei image
Anacamptodon fortunei image
Anacamptodon fortunei image