Metzgeria corralensis Steph.  
Family: Metzgeriaceae
Metzgeria corralensis image