Metacalypogeia alternifolia (Nees) Grolle  
Family: Calypogeiaceae
[Bazzania alternifolia (Nees) Trevis.,  more]
Metacalypogeia alternifolia image