Schlotheimia lancifolia E.B. Bartram  
Family: Orthotrichaceae
lanceleaf schlotheimia moss
Schlotheimia lancifolia image