Drummondia prorepens (Hedw.) E. Britton  
Family: Orthotrichaceae
drummond moss
[Drummondia clavellata Hook. in Drumm.]
Drummondia prorepens image