Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0047503
T. Osada #s.n. 01 December 1979
Ptychomitrium fauriei Besch.
Japan, Oita, KYUSHU: Oita-ken, Kusu-gun, Kokonoe-machi, near Kabeyu spa