Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0047019
Y. Takahashi #s.n. 15 November 1978
Pleuroziopsis ruthenica (Weinm.) Kindb. ex E. Britton
Japan, Akita, Akita-ken, Kita-akita-gun, Moriyoshi-cho, Yonaizawa