Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

Willard Sherman Turrell Herbarium, Miami University
Catalog #: 000219396
Nakajima, T. #1665 24 August 1978
Ctenidium hastile (Mitt.) Lindb.
Japan, Kochi, SHIKOKU: Kochi-ken, Takaoka-gun, Higashi-tsuno-mura, Tengu-kogen