Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

Willard Sherman Turrell Herbarium, Miami University
Catalog #: 000219063
Osada, T. #1664 20 April 1978
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Japan, Yamanashi, Honshu: Yamanashi-ken, Higashi-yamanashi-gun, Tamato-mura, Hajikano