Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

Willard Sherman Turrell Herbarium, Miami University
Catalog #: 000218557
Osada, T. #1663 29 March 1982
Claopodium aciculum (Broth.) Broth.
Japan, Fukuoka, KYUSHU: Fukuoka-ken, Dazaifu-shi, south slope of Mt. Shioji