Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

Willard Sherman Turrell Herbarium, Miami University
Catalog #: 000218657
M. Muramatsu #1560 07 May 1978
Clastobryella
Japan, Yamanashi, HONSHU: Yamanashi-ken, Naka-koma-gun, Ashiyasu-mura, Yashajin Pass

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0043079
M. Muramatsu #s.n. 07 May 1978
Clastobryella kusatsuensis (Besch.) Z. Iwats.
Japan, Yamanashi, HONSHU: Naka-koma-gun, Ashiyasu-mura, Yashajin Pass