Bauer, Musci Eur. Amer. Exs.
Ernst Bauer [1701 - 2300]

New York Botanical Garden
Catalog #: 157144
cece12a0-288e-4868-9362-1033f0bd9277
F. A. MacFadden s.n. 22 August 1926
Neckera douglasii Hook.
Canada, British Columbia, New Westminster Distr., Vancouver; Gambier Island