Noguchi & Iwatsuki, Musci Japon. Exs.
Noguchi & Iwatsuki [1201 - 1500]

University of Tennessee Bryophyte Herbarium
Catalog #: TENN-B-0003673
T. Nakajima s.n. 28 May 1967
Barbula convoluta Hedw.
Japan, Saga, Honshu: Hyogo-ken, Kanzaki-gun, Okawachi-cho, Kawakami, Tonomine-kogen

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0041548
T. Nakajima #s.n. 28 May 1967
Barbula convoluta Hedw.
Japan, Hyogo, Honshu: Kanzaki-gun, Okawachi-cho, Kawakami, Tonomine-kogen