Schiffner, Hepat. Eur. Exs.
Victor F. Schiffner [1 - 1465]

New York Botanical Garden
Catalog #: 1407836
029c91aa-e9e4-4ec6-9b0f-d76bdbd5b3a2
K. F. Müller #s.n. 19 August 1903
Madotheca cordaeana f. major Schiffn.
France, Pyrenäen; an einer Felswald (Gneis) im Tale der Gave d'Ossoné bei Gavarnie.